FLAP1055 Plameni Fotometar Visoke preciznosti K/Na/Li/Ca/Ba


  • Merenje elemenata: K/Na/Li/Ca/Ba
  • Ekran osetljiv na dodir

Download catalog

  • Digitalni Plameni Fotometar
  • Mikroprocesorska kontrola
  • Jednom aspiracijom se odredjuje: Natrijum, Kalijum, Kalcijum, Barijum i Litijum
  • Kompresor za vazduh
SKU: PRO3196-2 Kategorija: