• Laboratorijski opticki disk polarimeter
  • Dvije cijevi kivete od 100 i 200mm

Prikazuje se jedan rezultat